Dogovor-oferta_wifi

Dogovor-oferta_wifi

Dogovor oferta Wi-Fi authorisation po SMS ili Caller ID